Nya färjelinjer ska avlasta infarter

Vägverket föreslår nya färjelinjer för att minska belastningen av tunga transporter på de stora infartslederna till Stockholm och erbjuda godstrafiken kortare transportvägar och minskad restid.

Som det är idag tvingas den tunga trafiken i dag åka andra vägar på grund av den bristande bärigheten på Essingeleden.

De föreslagna färjesträckorna är:

Ekerö-Lövsta

Ulvsunda-Slagsta

Nacka-Frihamnen

Nacka-Lidingö