Nynäshamn

Nynäshamn kräver undantag från strejk

Nynäshamn, som på grund av spårreparationer för tillfället bara har bussar som förbinder kommunen med Stockholm, kräver idag att de varslade bussbolagen söker dispens så att kommunen undantas från buss-strejken.

Strejken kan komma att dras igång på tisdag nästa vecka.
En avbruten busstrafik skulle för Nynäshamns del vara oprop-ortionerlig och till och med samhällsfarlig menar Nynäshamns kommunalråd. Varje dag reser ungefär 6000 personer från Nynäshamn till Stockholmsområdet och Gotlandtrafikens rese-närer berörs också, säger Leif Stenquist (fp) kommunalråd i Nynäshamn till Radio Stockholm.