Stockholms län

Kritik mot Vårdval Stockholm

Nu har den stora reformen Vårdval Stockholm varit igång i fyra månader och i en utvärdering som Landstinget presenterade på måndagen riktas det skarp kritik gällande brister i ersättningssystemet.

Det har visat sig att yngre som bor i områden med sociala problem behöver ofta lika mycket vård som gamla i rikare stadsdelar, men ersättningen för vården av de yngre är lägre.

Vårdvalet bygger på att invånarna själva får välja vilken mottagning de vill tillhöra oavsett var de bor. Detta val styr sedan hur mycket pengar mottagningar får, beroende på hur många som listat sig och hur många besök som görs. En första utvärdering visar nu att den ersättning som ges per person och är åldersrelaterad slår snett. Barn under sex år och personer över sextiofyra år ger nämligen mer pengar till vårdgivaren. Utvärderingen pekar på betydande brister i ersättningssystemet.

Yngre som bor i områden med sociala problem behöver ofta lika mycket vård som gamla och det ger ju inte lika mycket pengar.