Pengar tillbaka på SL-kort

De resenärer som inte kan använda sitt SL-kort nu under bussstrejken i Stockholms län kan få pengar tillbaka. Det gäller resenärer som köpt periodkort innan strejken påbörjades vid midnatt.

De resenärer som inte kan använda sitt SL-kort under strejken har möjlighet att återlösa kortet och få tillbaka resterande värde.

De nya återköpsreglerna omfattar nu gällande SL-kort som är köpta före 1 juli.  Återköpsreglerna gäller med start 1 juli och så länge strejken pågår.

Återbetalning medges från den dag som kortet lämnas in till SL för återlösen.