Stockholm

Stockholms historia på Fjäderholmarna

Bergrummen som finns på Fjäderholmarna kan komma att bli ett upplevelsecentrum som ska visa upp Stockholms historia. Upplevelsecentrumet beräknas komma kosta nära tio miljoner kronor och kan bli verklighet om två år. Bakom det hela står regissören Staffan Götestam med stöd av Konsumentföreningen.

I bergrummen, som färdigställdes för militära syften, vill Götestam gestalta Stockholmshistorien genom åtta bilder. På en resa förbi bilderna, i någon form av vagn, ska besökarna med scenografins hjälp och ljud, ljus och bild samt valmöjlighet till åtta olika språk få del av Stockholms historia.
De hela ska vara dokumentärt och faktabaserat och Staffan Götestam liknar upplägget vid det som finns på Junibacken på Djurgården.
Han har sedan flera år en god kontakt med Konsumentföre-ningen Stockholm som ställt sig bakom idén och är beredd att satsa pengar i projektet men nu söker Götestam ytterligare finansiärer. Kostnaden beräknas till över 10 miljoner kronor och det hela kan stå färdigt någon gång år 2010.