Svårt med vårdgarantin efter strejken

Först i augusti vet Stockholms läns landsting hur lång tid det tar innan man kommit ikapp efter vårens sjuksköterskestrejk som innebar att 900 operationer sköts upp.

Det är också oklart vilka kostnader det innebär. Flera landsting rapporterar om kostnadsökningar för de specialinsatser som gjorts och kommer att göras för att operera ikapp.

Den sex veckor långa strejken tog slut den 28 maj.