Kommuner pressar regeringen om vägar

För att öka trycket på regeringen, att satsa på nya vägar och spår i Stockholms län, har 10 kommuner skrivit till Näringsdepartementet och sagt att de är villiga att medfinansiera angelägna byggen.

Regeringens infrastrukturpropostion väntas i höst, och kon-kurrensen om pengarna till nya vägar och spår väntas bli hård, därför vill nu kommunerna visa att de är villiga att bidra eko-nomiskt för att få ett gynsammare förhandlingsläge.
Bland projekten kan nämnas en ny Skurubro och en västlig förbifart.