Krav på att fler sjuksköterskor utbildas

Stockholms läns landsting kräver tillsammans med Karolinska institutet och tre högskolor i länet att fler sjuksköterskor utbildas i Stockholmsregionen.

Enligt Landstinget och de tre lärosätena saknas det idag drygt 2000 sjuksköterskor i Stockholm och befolkningsökningen gör också att fler sjuksköterskor behövs, skriver dom i en skrivelse till Utbildningsdepartementet.