Värmdö

Regionalt hästcentrum på Värmdö

Länstyrelsen har beviljat EU-stöd för att skapa ett regionalt hästcentrum på Värmdö. Det är nätverket Vision Häst Värmdö som ligger bakom projektet.

Filippa park är arbetsnamnet på det tänkta hästmeckat på Värmdö. Om något år hoppas projektledaren Eva Bergström att de ska dra igång projektet på allvar. Hittills har projektet fått en knapp miljon kronor i EU-pengar, av Länsstyrelsen, för att göra en förstudie till hästcentrumet.  Jan Emmervall, lantbruks-direktör på Länsstyrelsen menar att projektet är viktigt efter-som hästen, med den uppskattning den röner bland flera läns-invånare, har en huvudroll för att kunna bevara landsbygden i Stockholms län.