Länet

Färre konkurser i Stockholmsområdet

Företagskonkurserna fortsätter att minska i Stockholms län. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget UC så minskade antalet konkurser med sex procent det första halvåret i år, jämfört med motsvarande period i fjol.

Konkurserna minskar främst inom bygg, detaljhandel och fastighetsverksamhet.
I landet som helhet ökar dock antalet företagskonkurser.