Haninge

Nya bostäder i Haninge

200 nya bostäder planeras på Gudö i Haninge kommun. Detaljplaneförslaget är klart och ställs ut i kommunhuset under sommaren.

Det är ett gammalt fritidshusområde som nu ska bebyggas med bostäder och även kedjehus och villor.
Bygget görs med en ekologisk grundsyn och kretsloppstänkande.