Stockholm

Fyra äldreboenden privatiseras

Företaget Carema Äldreomsorg tar över driften av fyra stora boenden i Stockholms stad  totalt 647 platser.

Upphandlingen är ett led i Stockholms stads strategi att införa valfrihet inom äldreomsorgen.


Carema tar i höst över stadens äldreboenden i Råcksta, Fruängsgården, Högdalen och Hemmet för Gamla i södra Stockholm.


Kontrakten sträcker sig över nio år, och kontraktsvärdet beräknas till ca 3,5 miljarder kronor.