Länet

TBC fallen i länet ökar

Antalet fall av tuberkulos har ökat i Stockholms län. Under det första halvåret i år upptäcktes 103 fall av aktiv tuberkulos i länet, jämfört med 79 motsvarande period i fjol.

Ökningen gäller utlandsfödda män mellan 20 och 40 år, som sannolikt var smittade redan när de kom till Sverige, skriver Smittskyddsenheten vid Stockholms läns landsting.