Länet

Läkarkritik mot vårdval Stockholm

Det nya systemet Vårdval Stockholm som varit igång i drygt ett halvår, präglas av alltför stor detaljreglering och att landstinget har dålig kontroll över kostnaderna.
Det framgår av en webb-enkät som Läkarförbundet nyligen gjort bland sina medlemmar i dom tre län i landet som infört vårdvalsmodeller, däribland Stockholm.

Vårdval Stockholm innebär att varje patient kan välja att lista sig på vilken vårdcentral eller husläkarmottagning man vill, och att mottagningen sen får ersättning för varje patientbesök.
Överlag anser läkarna som svarat på enkäten att samtliga vårdvalsmodeller som hittills införts kommer att göra vården mer ojämlik.