Svårt få tider till borgerliga vigslar

De som tänkter gifta sig borgerligt i Stockholm i sommar kan få svårt att få en tid. I Stockholms stadshus finns inga lediga tider förrän i november, och i flera av länets tingsrätter får de som vill gifta sig vänta till mitten av augusti eller längre.

Antalet ingångna vigslar och partnerskap i länet ökar stadigt. Många väljer det borgerliga alternativet och helst ska det ske under sommaren. Men väntetiden för att få gifta sig borgerligt i Stockholm i semestertider är längre än många tror.

De som vill säga ja till varandra i Stadshuset får vänta ända till november och hos tingsrätterna, som också förrättar vigslar, har man begränsade eller inga möjligheter under sommaren. Stockholms och Södertörns tingsrätt har inga lediga tider förrän i september, I Solna, Sollentuna och Södertälje får man vänta till slutet av augusti.

Snabbast går det i Norrtälje och Nacka där dom som vill gifta sig kan få en tid om några veckor. Men det finns också andra alternativ. Runt om i länet finns ett antal vigsel- och registreringsförrättare utsedda av länsstyrelsen, som blivande par själva kan kontakta.