stockholm

Regeringen satsar på tre stora vägprojekt

Regeringen lägger 850 miljoner kronor på tre nya vägprojekt i Stockholm. Det står klart efter att regeringen på torsdagen presenterat sina planer för nya vägar och spår i landet.

Regeringen satsar 10 miljarder kronor de närmsta två åren  på att förbätta landets vägar och spår. För Stockholmsregionen innebär satsningen att tre angelägna projekt kan slutföras eller påbörjas.

Den pågående utbyggnaden av Riksväg 73 till Nynäshamn  kommer att kunna byggas ut till fyrfältsväg. E 18 mellan Hjulsta och Ulriksdal kommer fatt örbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten i nordvästra Stockholm, och Södertörnsleden kommer att förbättra kommunikationerna mellan Haninge, Huddinge och Botkyrka och ger dessa kommuner snabbare och bättre tillgänglighet till E 4.