stockholms län

Stopp för läkare i ambulanshelikoptrar

Landstingets ambulanshelikoptrar kommer snart att flyga utan läkare. Det borgerliga alliansen anser att läkarna gör mer nytta på marken. Men beslutet väcker kraftiga protester, både bland helikopterläkarna och bland oppositionen i landstinget.

Länets tio helikopterläkare ska istället få tillgång till en ny akutläkarbil. Men enligt Dagens Nyheter är läkarna mycket kritiska till beslutet. De menar att politikerna sätter stockholmarnas liv på spel.

Idag finns totalt tio helikopterläkare i Stockholm, som gör över 2000 utryckningar varje år. Men från och med den fjärde december får sjuksköterskor klara sig själva under utryckningarna.