sverige

Fler tar medicin mot alkoholproblem

Allt fler svenskar tar tabletter mot alkoholmissbruk visar statistik från Apoteket som Svenska Dagbladet har tagit del av. På tre år har mängden utskrivna läkemedel ökat med 17 procent, räknat i dygnsdoser.

Hur stor del av ökningen som hänger ihop med att fler svenskar är alkoholister är svårt att säga, enligt Lars Rönnbeck på Apoteket.

- Men det finns sannolikt en koppling till ökat alkoholberoende och att fler söker behandling för det, säger han till Svenska Dagbladet.