Södertälje

Ambassad samarbetar med kommunen

Den amerikanska ambassaden i Sverige startar nu ett samarbete med Södertälje kommun för att förbättra integrationen av irakiska flyktingar. Förutom att USA ska hjälpa ungdomar i Södertälje att jobba eller studera i landet genom en studentmässa i mitten av oktober månad, ska det också knytas kontakter med ameri-kanska företag genom en företags-mässa i Södertälje i vår, enligt Ann-Charlotte Gjöthlén, näringslivschef i Södertälje.

Tanken är också att högskoleutbild-ningarna på Campus Telge ska sam-arbeta med amerikanska universitet och högskolor. Initiativet till samarbetena har tagits av USA:s ambassadör, efter Anders Lagos tal i USA:s senat tidigare i år – där han berättade om hur många flyktingar från Irak som sökt sig till Södertälje och hur kommunen tagit hand om dem.