Stockholm

Hård kritik mot äldreboenden i Stockholm

Efter en stickprovsgranskning konstaterar stadens revisorer att de äldre sällan kommer ut på promenader och att möjligheterna till social samvaro är begränsade.

Nu måste politikerna bli bättre på att följa upp och styra det sociala innehållet i verksamheten konstaterar revisorerna i sin rapport.

Vice ordföranden i äldrenämnden socialdemokraten Leif Rönngren, säger till Radio Stockholm att kritiken är mycket allvarlig och att det är ett tecken på att det saknas pengar inom äldreomsorgen.

Men äldreborgarrådet kristdemokraten Ewa Samuelsson skriver i ett pressmeddelande att revisorerna drar för långtgående slutsatser eftersom de bara har undersökt sex av Stockholms hundra äldreboenden.