Stockholmsnytt

S vill stoppa friskolor på gymnasiet

Socialdemokraterna i Stockholm vill ha ett tillfälligt stopp för nya fristående gymnasieskolor. Skälet är att antalet elever kommer att minska de närmaste åren, samtidigt som Skolverket fått över fyrtio ansökningar om nya eller utökade gymnasier i Stockholmsområdet.