Stockholm

AIG väcker frågor hos föräldrar till elever

Oroade föräldrar och lärare i Stockholm stad hör nu av sig till kommunen angående skolelevernas försäkringar. Försäkringsgivare är nämligen USA:s försäkringsjätte AIG - som i natt räddades från kollaps - genom att den Amerikanska centralbanken gick in med 570 miljarder kronor.

Men krisen påverkar inte Stockholms skolelevers försäkring, enligt Viveka Strasek på stadens försäkringsbolag S:t Erik försäkring.

AIG kommer fortsätter att fullgöra sina åtaganden som tidigare och i dagläget kommer staden inte göra några förändringar för försäkringarna, enligt Viveka Strasek.