stockholm

Allt fler äldre i Stockholm motionerar

Det blir allt vanligare att personer över 65 motionerar. Sedan början av 1980-talet har antalet personer över 65 år som rör på sig mer än fördubblats. Vanligast är promenader och cykling men många spelar också golf och går på gympa eller gymmet.

- Det är ju för att man ska försöka hålla sig igång nu när man blir äldre, säger Erik Gull som går på gympa tre gånger i veckan. Jag tror det är bra framför allt för rörligheten. Att man inte stelnar till kanske lika mycket som när man bara sitter. Och sedan är det ju frågan om social tillvaro också, att träffa andra människor.

Det blir allt vanligare att personer över 65 motionerar. I början av 1980-talet motionerade 20 procent av personer i åldrarna 65 till 74 år två gånger i veckan. År 2005 var siffran uppe i 43 procent.

Mest populärt är promenader och cykling men många spelar också golf och går på gympa eller gymmet. Elsa Sjöberg har passerat 80-strecket men hon tränar ben och axlar i gymmet flera dagar i veckan.

- För att hålla mig i form, svarar Elsa på frågan om varför hon tränar. Det måste väl alltid bara bra, det tror jag. Det märker man ju på musklerna, om man bara sitter så stelnar ju dom, säger Elsa Sjöberg.

Både Elsa Sjöberg och Erik Gull säger att de mår bättre när de tränar. Och att det är så bekräftas av forskningen, det säger Maria Wikland, folkhälsovetare på landstingets Centrum för folkhälsa.

- Om man rör på sig då mår man bra. Och det gäller i väldigt hög grad äldre. Det gäller alla människor - barn, vuxna - men i väldigt hög grad äldre, säger Maria Wikland.

Forskning visar alltså att motion är väldigt viktig för äldres hälsa och välmående. Trots det satsar Stockholms läns landsting mycket litet resurser på att få fler över 65 att röra på sig. Och det borde man göra säger Maria Wikland:- Om inte äldre får hjälp att röra på sig, så kommer det ge utfall i form av att det är en massa vårddagar på sjukhus och vårdtillfällen. Så att jag tycker att det är litet obegripligt att det inte satsas, säger Maria Wikland.