Stockholm

Kvinnlig rabbin i Sverige dröjer

Chava Koster, 46, erbjöds i juni tjänst som rabbin i Judiska församlingen i Stockholm. Hon tackade först ja, men har nu dragit tillbaka sin kandidatur av personliga skäl, skriver tidningen Dagen.

Det var meningen att Koster, som sedan nio år arbetar i judiska församlingen i New York, skulle tillträda sin tjänst i Stockholm nästa år. Men i och med att hon nu tackat nej  får Sverige får vänta ytterliggare på att få en kvinnlig rabbin.