Stockholm

Inga satsningar mot parkbullret

Flera av Stockholms mest populära grönområden är utsatta för höga bullernivåer, visar en ny rapport. I flera av de större innerstadsparkerna är ljudnivån ibland över 55 decibel. Det kan jämföras med ett högljutt ventilationssystem som låter i ungefär 50 decibel. Men än finns inga pengar avsatta för att dämpa bullret i Stockholms parker. Det skriver Svenska dagbladet.