Psykologer hjälper inte alltid sörjande

Människor som bearbetar sorg upplever att de får större hjälp av att prata med ”vanliga” människor än de får av professionell vår. Det visar intervjuer med 19 svenska kvinnor och män som förlorade anhöriga i tsunamin i Sydostasien år 2004. Intervjuerna har gjorts av en svensk-norsk forskargrupp.

De intervjuade upplevde att psykologerna och psykiatrikerna inte förstår dem, och att de försökte tillskriva dem psykiska diagnoser. Vad de i stället behövde var att få berätta för någon som verkligen lyssnade, säger Arne Rehnsfeldt professor vid Högskolan i Haugesund och forskningsledare vid Karolinska institutet, till TT.