stockholms län

Flera städbolag får kritik av DO

Många städbolag har haft brister i sitt arbete mot etnisk diskriminering. Det visar en granskning som ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, gjort efter Radio Stockholms tidigare avslöjande om att flera städbolag erbjöd kunder etniskt svenska städare vid en förfrågan.

En granskning som Sveriges Radios lokala kanaler gjorde i höstas visade att över hälften av dom undersökta städbolagen kunde tänka sig att erbjuda etniskt svensk arbetskraft till kunder som ville ha det. I Stockholm kunde sju av elva städbolag erbjuda etniskt svenska städare.

DO:s granskning av sex av Sveriges största städbolag, varav två är verksamma i Stockholm, visar att det funnits flera brister i bolagens förebyggande arbete mot etnisk diskriminering.

Inget av företagen hade t ex en handlingsplan för hur de ska hantera etniska trakasserier, och det kan enligt utredaren leda till att anställda med invandrarbakgrund inte anmäler när de känt sig kränkta.