Grön ambulans i vår

Sveriges första miljöanpassade ambulans presenterades på tisdagen.

Det är Stockholms läns landsting och Ambulanssjukvården i Storstockholm som står bakom ambulansen som tas i drift nästa vår.

Ambulansen ingår i miljöprojektet - Grön Ambulans som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och dess bolag Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB).

Ambulansen är biogasdriven och mängden miljöfarliga ämnen i ambulansen kommer att reducerats så långt som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.