Stockholm kritiseras för dålig handikappanpassning

Stockholms stads egen funktionshinderombudsman är kritisk mot hur staden sköter handikappanpassningen, rapporterar Radio Stockholm.
I en ny rapport skriver ombudsmannen Riitta-Leena Karlsson att staden måste bli bättre på att ta hänsyn till funktionshindrade i all planering. Hon skriver också att funktionshindrade själva måste få påverka planeringen mycket mer än idag, och att en bättre tillgänglighet aldrig kan vara dålig för de som inte är handikappade.