Trängselavgifter kan få goda hälsoeffekter

Minst 30 människoliv i Stockholm skulle räddas varje år vid ett införande av trängselavgifter. Det har miljöförvaltningen och forskare i Umeå kommit fram till, skriver Svenska Dagbladet.
Enligt de beräkningar som gjorts minskar trafiken med trängselavgifter och effekten blir minskade halter av kväevoxid och skadliga sotpartiklar i luften. Det innebär i sin tur att antalet fall av hjärtinfarkter och lungcancer minskar i Stockholm, enligt forskarna.