Bullerplank snart verklighet längs E18

I tio år har de boende i Lahäll i Täby väntat på att ett bullerplank ska sättas upp längs E18. För fyra år sedan bildades en aktionsgrupp för att får fart på planerna och i höst sätter bygget igång, rapporterar Radio Stockholm.
De boende längs vägen har under flera års tid krävt ett bulleplank då de störs av trafikljudet. Vägverket lovade redan i början av 1990-talet att det skulle byggas ett bullerplank. Men sedan har brist på pengar och överklaganden gjort att det hela dragit ut på tiden. För att öka opinionstrycket bildades i slutet av 1990-talet en aktionsgrupp där de störda villaägarna arbetat för att få bulleplanket byggt och nu verkar det som de kommer att få sina krav uppfyllda. Efter semestern räknar Vägverket med att planket på den västra sidan E 18 börjar byggas från kommungränsen Danderyd/Täby och norrut mot till Lahälls trafikplats. Bullerplanket på den östra sidan av vägen är för närvarande överklagat men Vägverket tror att det går att börja bygga där till våren. Kostnaden för projektet är mellan 30 och 40 miljoner kronor enligt Vägverket.