Nya dykningar där Vasa förliste

För första gången på nära 20 år ska dykare åter undersöka platsen där regalskeppet Vasa hittades.
Genom dykningarna hoppas man dels hitta delar som saknas, t ex en av den rikt ornamenterade akterspegelns hörnstolpar. Dessutom hoppas man kunna bärga träföremål som kan vara till hjälp vid den pågående restaureringen av Vasa. Dykningarna i och omkring den så kallade Vasagropen en bit utanför Beckholmen i Stockholm, inleds idag och beräknas pågå hela veckan. Det är Statens marina museer som står bakom projektet, men själva dykningarna utförs av Marinens dykare.