Få företag får bidrag för miljöbilar

Stockholm är en av fem städer i Europa där företag kan få särskilda EU-bidrag för att köpa in miljöbilar. Men trots att projektet har pågått i ett och ett halvt år är det hittills bara 20 företag som fått bidrag.
-Det är väldigt tråkigt. Jag tror det handlar om att man int ekommit ut med riktigt hur bra det är, säger Stockholms miljöborgarråd Vivianne Gunnarsson (mp). Projektet heter Trendsetter och är ett samarbete mellan fem europeiska städer som försöker öka andelen miljöbilar. Förutom Stockholm deltar bland andra Prag och Lille. EU-kommissionen ger ekonomiskt stöd till projektet, och det innebär att företag som går över till miljöbilar kan få ett bidrag som motsvarar 30 procent av merkostnaden för att köpa miljöbilar. Men trots att bidraget har funnits i ett och ett halvt år har hittills bara 20 företag i Stockholm fått det. Miljöborgarrådet Vivianne Gunnarsson vill nu förmå fler företag att söka miljöbilsbidraget.