Haningeprotest mot höjda taxeringsvärden

Frys taxeringsvärdena vid 2000 års nivå till dess att riksdagen har beslutat om en ny fastighetsbeskattning. Det begär företrädare för sex politiska partier i Haninge i ett brev till regeringen.
Kommunalrådet, socialdemokraten Pelle Svensson och ytterligare fem gruppledare skriver att risken annars är stor att personer som bor på öarna och nära stränderna tvingas lämna sina hus. Enligt Riksskatteverket höjs taxeringsvärdena i år med runt 50 procent för dem som bor närmare än 75 meter från vattnet.