Fängelser får störa ut mobiltelefoner

Från den 25 juli kommer landets fängelser att kunna störa ut samtal från mobiltelefoner inne på anstalterna. Att störa ut mobiltelefontrafiken är ett sätt att förhindra att dömda personer planerar brott inifrån fängelserna.
Enligt ett pressmeddelande från Justitiedepartementet är det idag ett växande problem att intagna på kriminalvårdsanstalter har tillgång till mobiltelefoner. Telefonerna används i brottslig verksamhet och i samband med rymningar och fritagningar.