Sparkad miljöinspektör får inte jobbet åter

Hälsoskyddsinspektören Leif Kåvestad som häromdagen vann mot sin före detta arbetsgivare Stockholms stad i Arbetsdomstolen får inte sitt jobb tillbaka. I stället köper Stockholms miljöförvaltning ut honom för 48 månadslöner, skriver SKTF-tidningen.
Bakgrunden är att Leif Kåvestad anmälde sin arbetsgivare för att försöka dölja problem med sjuka hus på flera servicehus i Stockholm. Han anmälde också sina chefer för kränkande särbehandling. Kåvestad avskedades från miljöförvaltningen med motiveringen att han kommit med grundlösa påståenden och handlat illojalt mot sin arbetsgivare. Enligt Arbetsdomstolen hade Kåvestad utan giltiga skäl sagts upp från sitt arbete. Stockholms stad dömdes att återanställa honom samt ge honom ett skadestånd på 100 000 kronor. Men nu köper alltså miljöförvaltningen ut honom istället, för fyra årslöner.