Kritik mot försenade spårbyggen

Nu höjs flera kritiska röster efter Banverkets besked att pendeltågstunneln Citybanan under Stockholm försenas. Både landshövding Mats Hellström och Stockholms gatu- och fastighetsborgarråd Roger Mogert (s) är kritiska.
Landshövding Mats Hellström anser att Banverket måste hålla tidtabellen och bygga klart pendeltågstunneln Citybanan under Stockholm till år 2011. Hellström säger nu att bygget bör kunna finansieras med lånade pengar, men han säger också att det fel av Banverket att prioritera ner Citybanan jämfört med andra planerade järnvägsbyggen. Roger Mogert (s) skriver i ett pressmeddelande att det är orimligt att det mest prioriterade projektet får stryka på foten. Även Tommy Wadielich (s) i Stockholmsberedningen säger att Banverkets nya plan är oacceptabel. Sten Nordin (m), oppositionsborgarråd Stockholms stad, menar att planen är ett svek mot regionen. Mäladalsrådet som främjar utveckling i Mälardalen menar att Banverket i sin prioritering bortser från regeringens direktiv.