Färre unga testar droger

För andra året i rad är det färre niondeklassare som provar narkotika. Det visar den senaste drogvaneundersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.
Sju procent av de tillfrågade niorna svarade i år att de någon gång provat narkotika. Det kan jämföras med 13 procent 1999. Generellt minskar även alkohol och tobakskonsumtionen hos ungdomarna, enligt undersökningen. Regeringens narkotikasamordnare Björn Fries tror att det rör sig om ett trendbrott.