Socialpolitiker i Nynäshamn hoppar av

Sex av elva ledamöter i socialnämnden i Nynäshamn avgår i protest mot bristande resurser. Det är socialdemokrater och folkpartister som lämnar sina poster. Även flera ersättare avgår.
Nämndens ordförande Solveig Lundstedt (s)säger till Radio Stockholm, att hon och de övriga inte kan ta ansvar för de konskvenser som blir följden av alltför stora besparingskrav. -Vi vill inte göra oss skyldiga till lagbrott, säger Solveig Lundstedt. Totalt är det 12 socialdemokrater och folkpartister, det vill säga majoriteten i nämnden, som avgår den 1 november i höst.