Slutet för gratistidning i Norrtälje

Gratistidningen Norrtälje Magasinet, som ges ut i Norrtälje och på Åland, läggs ner.
Tidningen startades i mitten av 1990-talet, men nu har lågkonjunturen med dåliga annonsintäkter tillsammans med hård konkurrens från ytterligare en gratistidning fått den på fall. Det sista numret av Norrtälje Magasinet kommer nästa vecka.