Fler kvinnor börjar forska

Det har blivit en jämnare fördelning mellan män och kvinnor som börjar forska vid universitet och högskolor. Antalet nybörjare på forskarutbildningarna ökade kraftigt under det gångna läsåret och kvinnorna står för en dominerande del av ökningen, visar siffror från SCB.
Totalt började 3 600 personer en forskarutbildning vid svenska universitet eller högskolor under 2001/2002. Det är 13 procent fler än läsåret före. Den största andelen kvinnor finns inom det medicinska området, 58 procent, medan den tekniska forskningen fortfarande lockar betydligt fler män, 71 procent.