Klartecken för upphandling på Lidingö

Äldre- och handikappnämnden på Lidingö gjorde inget fel när nämnden beslutade att upphandla driften av Lidingö sjukhem. Det har länsrätten nu slagit fast.
Lidingö sjukhem har drivits av entreprenör förut, men staden tog tillbaka driften när verksamheten inte gick runt. I februari beslutades om en ny upphandling, men det beslutet överklagades till länsrätten. Bakom överklagandet stod socialdemokraterna som ansåg nya handlingar tillfördes under ärendets gång på ett felaktigt sätt. Men länsrätten godkänner beslutet och upphandlingen fortsätter.