Brottsbekämpning med hjälp av SMS

Våldet vid bankrån och värdetransportrån blir allt grövre. Men nu ska polisen försöka bryta trenden. Bland förslagen finns att polisen i samband med rån ska kunna ta hjälp av allmänheten genom att skicka ut SMS-meddelanden.
- Polisen ska kunna skicka ut sms-meddelanden till exempelvis bensinstationer, taxi och yrkeschaufförer för att be dem vara polisens ögon i ett visst område. Möter de en bil som de misstänker varit inblandad i ett rån får polisen ombedelbart veta vilken riktning fordonet är på väg och insatser kan sättas in snabbt. Det säger Leif Jennequist är chef för länskriminalpolisen i Stockholm, till Ekot. Detta är ett av förslagen i den utredning som länskriminalen i Stockholm gjort tillsammans med bankerna, försäkringsbolagen, arbetsmiljöinspektionen och värdetransportföretagen. Bakgrunden är att, även om antalet bank- och värdetransportrån inte ökar, så blir tillvägagångsättet hänsynslösare och våldet råare. Andra förslag i utredningen är effektivare kameraövervakning, bättre kommunikation mellan värdetransportbilen och ledningscentralen och strängare lagstiftning.