Skatteutjämningen kan ändras

Det omdiskuterade och kritiserade skatteutjämningssystemet för kommuner och landsting (ibland kallat Robin Hood-skatten) kan komma att ändras. Enligt vad TT erfar kan det innebära att kommuner med fler höginkomsttagare i framförallt Stockholms län får behålla en större del av sina skatteinkomster.
Den utredning som arbetar med frågan uppges nu studera om det går att på något sätt balansera avgiften till utjämningen mot de generella statsbidrag som alla kommuner får.