Giftfria båtbottenfärger innehåller ändå gift

Så kallade giftfria båtbottenfärger håller inte vad de lovar. Enligt undersökninger som gjorts vid Stockholms Universitet innehåller färgerna gift.
Forskaren Britta Eklund har testat två av färgerna och jämfört med den gamla, giftiga färgen. Av resulteten framgår att de nya färgerna skadar alger och kräftdjur i minst lika hög grad som de gamla som innehåller gift. Britta Eklund säger till Sveriges Radio Sörmland att man ännu inte vet vilka ämnen det är som är giftiga i den påstått giftfria båtbottenfärgen. Orsaken är att den nya färgen som inte innehåller bekämpningsmedel bara registreras, den kontrolleras inte av kemikalieinspektionen. En annan undersökning på samma institution visar att fyra andra nya båtfärger som ska vara giftfria också dom hämmar tillväxt på alger och dödar små kräftdjur.