Hot och våld vanligare på vårdcentraler

Hot och våld har blivit ett vanligt problem för de som jobbar på vårdcentralerna i Stockholms län. Arbetsmiljöinspektionen har kontrollerat 75 vårdcentraler i länet och kommit fram till att hot- och vålds- problemen är den vanligaste bristen i arbetsmiljön.
Enligt arbetsmiljöinspektör Gunni Ekdahl handlar det om är det olika typer av hot som sköterskor och läkare får ta emot. Samtidigt saknas tillräckligt förebyggande arbete och tydliga rutiner för att minska eller hantera de här situationerna. Det är enligt arbetsmiljöinspektionen det största arbetsmiljöproblemet på vårdcentraler i Stockholms län. Kerstin Andersson, distriktsläkare i Sundbyberg, säger till Radio Stockholm att hot och våld blivit vanligare och att det finns en hel del att förbättra vad gäller rutiner för att bemöta och bearbeta hot och våld. - Vi är så vana att ta hand om andra, dåliga på att ta hand om oss själva när vi drabbas. Det kommer på något sätt i andra hand, säger hon. - Jag tror att mycket bottnar i de resursbrister vi har inom primärvården och löser man den frågan skulle nog mycket av problemen försvinna, avslutar Kerstin Andersson.