Bättre krishantering på vårdcentraler

Hot och våld har blivit ett vanligare problem för de anställda vid länets vårdcentraler, men nu ska rutiner och krishantering bli bättre. På vårdcentralerna i södra delen av länet ska nu chefer och skyddsombuden utbildas.
-Vi ser jätteallvarligt på det. När man arbetar ska man inte behöva bli utsatt för vare sig hot eller våld, säger Annika Blomgren, personalchef för södra länets produktionsområde. Vårdcentralerna i södra länet har klarat sig bättre än genomsnittet, men ändå har 16 av 22 vårdcentraler fått olika former av anmärkningar från arbetsmiljöinspektionen. Men nu ska rutiner och krishantering i samband med hot bli bättre, säger Annika Blomgren. I höst kommer chefer och skyddsombud på vårdcentralerna få en arbetsmiljöutbildning, där hantering av våld och hot är tänkt att ingå.