Hårdare straff för svattaxi

Skärpt lagstiftning ska sätta stopp för svarttaxiförarna. Biträdande näringsminister Ulrica Messing ska tillsätta en utredning och hoppas kunna lägga ett lagförslag inom ett år.
Enligt Dagens Nyheter är tanken bland annat att hämta inspiration från Norge där man genom skärpt lagstiftning och hårdare straff lyckats till stor del komma till rätta med svarttaxi-verksamheten.