Vården av för tidigt födda fortsatt pressad

Vården av för tidigt födda barn i länet fortsätter att vara pressad, bland annat på grund av en babyboom i regionen och att fler sjuka barn kommer in till mottagningarna än tidigare.
Det säger Henrik Almkvist, divisionschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus till Radio Stockholm. Men efter att en ny neonatalavdelning öppnats vid Danderyds sjukhus i maj är läget nu i sommar ändå lite bättre jämfört med förra sommaren, säger Henrik Almkvist. Diskussioner förs nu i landstinget om att öppna en likartad avdelning vid Karolinska sjukhuset.