Cykelträngsel

Antalet cyklister i delar av centrala Stockholm har nästan fördubblats sedan början av 90-talet. Ökningen har gjort att cyklisterna drabbas av liknande trängselproblem som biltrafiken.
- Det är naturligtvis positivt att många väljer att cykla istället för att ta andra färdmedel och det bra ur miljösynpunkt, men redan idag har det på vissa ställen lett till ett kapacitetsproblem när det gäller cykelbanorna. Det säger Krister Isaksson, trafikplanerare vid Stockholm stads Gatu och fastighetskontor, till Radio Stockholm. De största problemen med trängsel i cykeltrafiken finns idag runt Slussen, Tegelbacken och Götgatan på söder, men även på andra platcer i city blir det trångt mellan cyklarna och att cykelbanorna ofta delar utrymme med gående gör att det blir extra stor konkurrans om utrymmet. Stockholm stad investerar årligen cirka 40 miljoner kronor i bättre cykelframkomlighet och målet är ett trafiknät som ska vara både säkert och sammanhängande. Men brist på utrymme gör att det inte är helt lätt att bygga bort problemen.